top of page

כיוון פרונט לכל סוגיו

 ? מהו כיוון פרונט

כיוון פרונט משמעו כיוונם של המתלים הקדמיים ברכב ואיזונם בכדי שהרכב ייסע על הכביש בצורה אופטימלית.

אם במהלך נסיעה ההגה רועד או סוטה לשולי הכביש- יש סיכוי טוב שרכבכם צריך כיוון פרונט או איזון גלגלים.

כדי להבחין תחילה בבעיה בדקו דבר ראשון את לחץ האוויר בצמיגי הרכב- במידה והלחץ תקין – וגם לאחר איזון גלגלים בפנצ’ריה הרכב סוטה לשוליים או רועד – יש לשקול לבצע כיוון פרונט.

כאשר הרכב עובר תאונה , עולה על באמפרים, מדרכות או עוצר בפתאומיות נפגע האיזון במתלי הרכב- דבר היכול להביא לבלאי בצמיגים ( שחיקת צמיגים), צריכת דלק גבוהה, נטיה לצדדים ואי יציבות.

השינויים בזוויות הגלגלים הקדמיים, הם חלק מהבלאי הסביר בכל רכב שגורם לשחיקה מוגברת של הצמיגים ברכב (בעיקר הקדמיים), צריכת דלק מוגברת ומקרים

נזקים הנגרמים לצמיגים בשל אי כיוון פרונט

כפי שניתן להבין, כיוון פרונט, הינו חשוב ביותר, אולם לא רק בשל הסיבות שהוזכרו, גם הצמיגים עלולים להישחק בשל אי כיוון פרונט, או אז הנזק הינו כפול. לא מומלץ להזניח. בעלי פנצ'ריות יודעים בדיוק לזהות מאין נובעת הבעיה, צמיגים שחוקים כתוצאה מסיבות שונות עליהן גם אחראי הנהג. חשוב קודם לנסות את הרכב בכביש, והיה אם במהירות של מעל 100 קמ"ש מרגישים רעידות בהגה, או משיכה של ההגה לכיוון אחד, הכתובת היא הפנצ'רייה.

לא רק שחיקה אלא נזקים חמורים
והיה ולא קיים איזון גלגלים בדיוק של מאת האחוזים, הן הצמיגים האחוריים והן הצמיגים הקדמיים עלולים להישחק, ולכן על מנת להיות בטוחים, יש לכוון את האחוריים והקדמיים גם יחדיו. אין ספק כי בכדי להאריך את תוחלת חיי הצמיגים, איזון גלגלים הינו חשוב. לעיתים נוצר מצב שהצמיגים אינם שחוקים בצורה אחידה ולכן יש להחליף בין האחוריים לקדמיים. אולם עוד לפני כן, יש לבקש מאיש מקצוע לטפל באיזון הגלגלים הלקוי, רק לאחר מכן ניתן להחליף ביניהם. ככלל, רצוי לבחון את הצמיגים לעיתים תכופות.

  קיצוניים, לפגיעה ביציבות הרכב שמתבטאת ברעידות במהירויות גבוהות וסטיות מהנתיב בנסיעה בכביש ישר.

bottom of page